Länsstyrelserna IT-avdelningen

VISS är tillfälligt avstängdhttps://viss.lansstyrelsen.se

Underhållsarbete pågår, vi beräknar att vara klara till 13.00 i dag 20/1.